top of page

ҚАЗ

«Инерционный многолопастный ветродвигатель»

«Инерционный многолопастный ветродвигатель»

Мұратов Еркебұлан

Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған №3 гимназияның

11 сынып оқушысы

Қарамбаев Дәурен

Павлодар қаласының дарынды балаларға арналған №3 гимназияның

9 сыныбы

mel.jpg

mel2.jpg

Құрылымға сипаттама:

mel3.jpg

mel4.jpg

Инерциялы көпқалақты желқозғалтқышы

Суретте инерциялы көпқалақты желқозғалтқышы ұсынылған, а) – алғы жақ көрінісі, б) – қырынан көрінісі.

Инерциялы көпқалақты желқозғалтқыштың ішінде 1 желдік қалақша, 9 тіреулерде орнатылған, 2 инерциялы дөңгелек және 3 генератор бар.

9 тіреулер тіке айналмалы 4 тұғырнамада орнатылған, ол 6 топса тіреуде орналасқан. 7 рельстік жол ауқымы 4 тұғырнаманың , 6 топса тіреу айналасында еркін айналуын қамтамасыз етеді. Ол 8 алаңшықта қатал көлденең салынады. Инерциялы көпқалақты желқозғалтқыштың сырт жағында10 желбағар бар.

1 желдік қалақтың үйіндісіне 11 тістегеріш орнатылған, оның тармақтары 1 инерциялы дөңгелектің ішкі тармақтарымен ілінеді.

2 - инерциялық дөңгелек өзімен тісті жиек ұсынады. Оның ішкі және сыртқы жағында да тармақтары бар.

Ішкі жақ тармақтары 1 желдік қалақтың 11 тістегеріш тармақтарымен жиекті тіркеу қызметін атқарады, ал сырт жақ тармақтары - тістегеріштің тармақтарымен 3-генератордың үйіндісінде орнатылған.

Инерциялы көпқалақты желқозғалтқышы келесі бейнемен жұмыс істейді.

1 қалақша желдің күшімен айналады, ол 9-шы тік тіреулерде орнатылған. 11 тістегеріш және 2-инерциялы дөңгелектің ішкі тармақтары арасында генератордың үйіндісіне жұғады. Желдөңгелектің диаметірі неғұрлым улкен болса, соғұрлым ауа легі көп және де агрегат қуаты артады.

Желдің өте жақсы бағыттауымен инерциялы көпқалақты желқозғалтқыш желбағардың артқы жағына желдік қалақшалар орнатылған 6-тістегеріш тіреуі 4-ші платформада біршама айналатын сәт туғызады. 4 платформамен бірге инерциялы көпқалақты желқозғалтқыш өзінің жел легіне орнамайынша, бойлық бағытында айналып тұрады.


«Инерционный многолопастный ветродвигатель»

Описание к устройству: Инерционный многолопастный ветродвигатель

На рисунке представлен инерционный многолопастный ветродвигатель, а) - вид спереди, б)– вид сбоку.

Инерционный многолопастный ветродвигатель содержит ветровые лопасти 1, установленные на стойках 9, инерционное колесо 2 и генератор 3. Стойки 9 вертикально установлены на вращающейся платформе 4, которая находиться на шарнирной опоре 6. Круговой рельсовый путь 7 обеспечивает свободное вращение платформы 4 вокруг шарнирной опоры 6; он прокладывается на строго горизонтальной площадке 8. На тыльной стороне инерционного многолопастного ветродвигателя имеется флюгер 10.

На вал ветровой лопасти 1 насажена шестеренка 11, зубья которой зацепляются внутренними зубьями инерционного колеса 1.

Инерционное колесо 2, представляет собой зубчатый ободок, причем зубья имеются и с внутренней стороны ободка, и – с внешней стороны.

Зубья, имеющиеся, с внутренней стороны ободка служат для сцепления их с зубьями шестеренки 11 ветровой лопасти 1, а зубья с внешней стороны ободка – с зубьями шестеренки, установленной на валу генератора 3.

Инерционный многолопастный ветродвигатель работает следующим образом.

Под напором ветра вращаются ветровые лопасти 1, установленные на вертикальных стойках 9, и крутящий момент через зубчатую передачу между шестеренкой 11 и внутренними зубьями инерционного колесо 2 передается на вал генератора, вырабатывающего электроэнергию, водяному насосу или электрогенератору. Чем больше диаметр ветроколеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и тем больше энергии вырабатывает агрегат.

При направлении ветра, отличном от фронтального направления инерционного многолопастного ветродвигателя, на флюгер, установленный сзади ветровых лопастей, давит его сила, вызывая появление вращающего момента на платформе 4 относительно шарнирной опоры 6. Платформа 4, и вместе с ней инерционный многолопастный ветродвигатель поворачивается до тех пор, пока не займет продольное положение относительно потока ветра.Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

РУС

ENG

bottom of page